Côr Ger Y Ffin

 

Gellir dod o hyd i Gôr Ger y Ffin ym mhentref Rhosllannerchrugog ger Wrecsam. Mae’n bentref sy’n perthyn i draddodiad corawl cryf, ac mae’n gartref i pump o gorau! Mabwysiadwyd yr enw oherwydd ein bod yn agos at ffin Lloegr, ac mai “Ger” yw sill cyntaf ein cyfarwyddwr cerdd, Geraint!

 

“Anrhydedd yw cael eich geni yn Gymro, gyda’r awen yn eich hysbryd a chanu yn eich gwaed!” Mae hyn yn sicr yn wir am Gôr Ger y Ffin! Gan ddiolch am yr ymroddiad cyson gan yr aelodau, mae’r Côr bellach yn mynd o nerth i nerth. 

 

Rydym wastad yn edrych am aelodau newydd ac mae croeso i unrhyw un sydd â chlust i gerddoriaeth ac sydd yn hoffi canu. Nid oes angen gallu darllen cerddoriaeth, a gallwch ddysgu drwy wrando. Cewch lawer o hyder gan Geraint. Mae un aelod o’r Côr yn anfon rhannau lleisiol o’r gerddoriaeth (SATB) atom yn rheolaidd drwy’r cyfrifiadur. Rydym yn cyfarfod bob nos Fawrth am 7.30 o’r gloch yn Y Stiwt, Broad Street, Rhosllannerchrugog, LL14 1RB. Mae croeso i ymwelwyr ddod i wrando, ond a allwch gysylltu â ni gyntaf i wirio fod yr ymarfer yn dal ymlaen, fel na chewch siwrne ddi-angen.

 

Mae’r ochr gymdeithasol hefyd yn bwysig i ni, ac ‘rydym yn ceisio trefnu nosweithiau cymdeithasol a phenwythnosau i ffwrdd yn achlysurol.